Menu

Popup

1
Bạn Cần Hỗ Trợ Gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Sự Kiện ChaosCastle Server 3 07:00
Sự Kiện Phù Thuỷ Trắng Server 2,3 07:30
Sự Kiện DevilSquare Server 3 08:00
Sự Kiện BloodCastle Server 3 08:30
Sự Kiện Boss Vàng Server 2,3 09:00
Sự Kiện Boss Medusa Erohim Server 2,3 09:00
Sự Kiện Rồng Đỏ Server 2,3 09:45
Sự Kiện Summer Server 7 13:10
Sự Kiện Quỷ Vương Server 3 19:35
Sự Kiện Thỏ Ngọc Server 7 20:10
Sự Kiện Đại Chiến Team Server 7 20:30
Sự Kiện Hỗn Chiến Server 7 20:50
Sự Kiện Boss Hoàng Kim Server 3 22:00
Sự Kiện KunDun Kalima Server 2,3 00:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT Mu-HaNoiXua.VN!